Christian Braad Thomsen // Kollektiv Film ApS.

Grundlovsstridig lockout

Home
Aktuelle foredrag
Fotos
Curriculum
***** DVD /VHS ***** for sale online
Bøger
Artikler
Debat
Div. videoer
CV IN ENGLISH

POLITIKEN 3. april 2013

 

GRUNDLOVSSTRIDIG LOCKOUT

 

I grundlovens § 76 fastslås: ”Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen.”

Jeg kan ikke se rettere, end ved at forhindre børnene adgang til skolerne, overtræder kommunerne grundloven. 
                      Vi har længe vist, at enkelte kommuner har overtrådt almindelig lovgivning ved f.eks. at negligere velbegrundede indberetninger om seksuelle overgreb mod børn. Man skal vist være jurist eller socialdemokratisk politiker for at kunne overse, at kommunerne nu foretager en kollektiv overtrædelse af grundloven med samtlige skoleelever som ofre.  

 

Christian Braad Thomsen
Kollektiv Film ApS.
Lavendelstræde 9,  DK-1462 København K
tel. +45 3316 4224    mobil +45 2178 0478
 

webmaster: bente@mailme.dk